Festival kebudayaan warga badui Palestina di Jalur Gaza tengah.

Festival kebudayaan warga badui Palestina di Jalur Gaza tengah.

Pagelaran kebudayaan warga Arab Badui asli Palestina di Jalur Gaza tengah, Selasa (26/06/2018). Pada pagelaran budaya tersebut warga Arab Badui Palestina anjuk atraksi pacuan Kuda, Unta, Syair dan lagu-lagu adat, juga tarian tradisional yang hingga kini masih dilestarikan secara turun temurun.

09:47 pm Aug 15, 2018